Parachute Dress

Model: Lili White
PH: Nicola Zanichelli
Stylist: Lili White