Silvia - Sanatorium

Model: Silvia Bianchi
Photo: Nicola Zanichelli